Luat Minh Khue

Luật sư tư vấn về chủ đề "công ty chính"

công ty chính | Luật Minh Khuê - Trang tin tư vấn pháp luật, tổng đài luật sư tư vấn, bài viết giải đáp pháp luật về chủ đề công ty chính.

Thành lập chi nhánh có cần vốn điều lệ không?

Thành lập chi nhánh có cần vốn điều lệ không?
Thưa Luật sư, Công ty mình có trụ sở chính tại Hà Nội, hiện tại bên mình muốn lập chi nhánh tại Hòa Bình với hình thức hạch toán độc lập và mình có 1 số thắc mắc muốn giải đáp như sau:1. Có phải đăng ký vốn điều lệ cho chi nhánh hay không? nếu có thì lấy từ vốn điều lệ của công ty mẹ và báo giảm vốn của công ty mẹ được không? Nếu không thì chi nhánh sẽ lấy vốn từ đâu để hoạt động? cách hạch toán của các trường hợp trên được thực hiện như nào? 2. trường hợp chi nhánh bên mình nhận tài sản cố định được mua từ nguồn vốn của công ty mẹ là máy móc để phục vụ cho công việc sản xuất tại chi nhánh thì sẽ hạch toán như nào?