Luat Minh Khue

Luật sư tư vấn về chủ đề "công ty cổ phần tham gia đấu thầu"

công ty cổ phần tham gia đấu thầu | Luật Minh Khuê - Trang tin tư vấn pháp luật, tổng đài luật sư tư vấn, bài viết giải đáp pháp luật về chủ đề công ty cổ phần tham gia đấu thầu.

Hộ kinh doanh có được tham gia đấu thầu hay không?

Hộ kinh doanh có được tham gia đấu thầu hay không?
Thưa quý công ty, tôi có câu hỏi cần được tư vấn như sau: Tôi là hộ kinh doanh đã đăng ký thành lập theo quy định của pháp luật. Tôi được biết thường thì các doanh nghiệp, đặc biệt là các công ty cổ phần mới tham gia đấu thầu. Vậy luật sư cho tôi hỏi: Liệu hộ kinh doanh có được tham gia đấu thầu hay không? Xin cảm ơn.