Liên hệ với Luật Minh Khuê

  Gọi luật sư  Liên hệ dịch vụ
Luat Minh Khue

Luật sư tư vấn về chủ đề "công ty FDI"

công ty FDI | Luật Minh Khuê - Trang tin tư vấn pháp luật, tổng đài luật sư tư vấn, bài viết giải đáp pháp luật về chủ đề công ty FDI.

Hình thức chuyển khẩu đối với doanh nghiệp FDI ?

Hình thức chuyển khẩu đối với doanh nghiệp FDI ?
Thưa luật sư! Công ty em là công ty có 100% vốn đầu tư nước ngoài. Hiện nay đã và đang có một hoạt động kinh doanh theo hình thức chuyển khẩu (không làm thủ tục hải quan tại Việt Nam). Nhưng trên giấy chứng nhận đầu tư không có hoạt động chuyển khẩu này. Gần đây ngân hàng đã từ chối không chuyển tiền ra nước ngoài đối với nhà cung cấp hàng hóa chuyển khẩu này.