Luật sư tư vấn về chủ đề "công ty một thành viên"

công ty một thành viên | Luật Minh Khuê - Trang tin tư vấn pháp luật, tổng đài luật sư tư vấn, bài viết giải đáp pháp luật về chủ đề công ty một thành viên.

Công ty TNHH Cơ điện Minh Lộ

Công ty TNHH Cơ điện Minh Lộ
Công ty TNHH Cơ điện Minh Lộ là công ty có 100% nguồn vốn tư nhân, doanh nghiệp hoạt động chính trong lĩnh vực lắp đặt hệ thống điện

Công ty một người tại sao không?

Công ty một người tại sao không?
Khái niệm công ty truyền thống coi công ty là một sự canh ty của nhiều người, nên các quy định của luật công ty các nước thường quy định số thành viên tối thiểu phải có trong một công ty. Luật Công ty Thái Lan quy định công ty TNHH phải có ít nhất 5 thành viên.

Quy định về công ty TNHH một thành viên theo luật doanh nghiệp 2005

Quy định về công ty TNHH một thành viên theo luật doanh nghiệp 2005
Có ý tưởng kinh doanh mới chỉ là bước khởi đầu cơ bản trên con đường lập nghiệp, quan trọng hơn hết là ý tưởng đó được đưa vào thực tiễn thế nào? Trong bài viết này, chúng tôi xin được giới thiệu về Công ty trách nhiệm hữu hạn (TNHH) 1 thành viên, một trong các loại hình công ty khi đăng ký kinh doanh hiện nay.