Luật sư tư vấn về chủ đề "công ty TNHH hữu hạn"

công ty TNHH hữu hạn | Luật Minh Khuê - Trang tin tư vấn pháp luật, tổng đài luật sư tư vấn, bài viết giải đáp pháp luật về chủ đề công ty TNHH hữu hạn.

Một vài vấn đề về vốn điều lệ khi thành lập doanh nghiệp

Một vài vấn đề về vốn điều lệ khi thành lập doanh nghiệp
Vốn là yếu tố quan trọng mà doanh nghiệp cần chú ý khi quyết định thành lập doanh nghiệp. Có lẽ ai cũng hiểu "vốn" - tức là một "khoản tiền ban đầu" khi thành lập doanh nghiệp cần có. Tuy nhiên cách hiểu như vậy đã thực sự chính xác và bao quát hết các ý nghĩa của "vốn điều lệ"?

Hồ sơ đăng ký kinh doanh của công ty TNHH hữu hạn?

Hồ sơ đăng ký kinh doanh của công ty TNHH hữu hạn?
Theo quy định tại điều 18 luật doanh nghiệp 2005, hồ sơ đăng ký kinh doanh của công ty TNHH bao gồm: 1. Giấy đề nghị đăng ký kinh doanh theo mẫu thống nhất do cơ quan đăng ký kinh doanh có thẩm quyền quy định.