Luat Minh Khue

công ty tư vấn luật

công ty tư vấn luật - Luật Minh Khuê cập nhật các chủ đề về công ty tư vấn luật

Tư vấn thủ tục đăng ký bảo hiểm thất nghiệp ?

Tư vấn thủ tục đăng ký bảo hiểm thất nghiệp ?
Kính chào Luật Minh Khuê, Tôi có thắc mắc muốn Luật sư giải đáp: Tôi làm việc tại công ty than Quảng Ninh từ tháng 1 năm 2007 đến ngáy 30 tháng 9 năm 2013. Nay do điều kiện tôi xin chấm dứt hợp đồng lao động.

Thành lập công ty kinh doanh dịch vụ vận tải

Thành lập công ty kinh doanh dịch vụ vận tải
Kinh doanh dịch vụ vận tải là một trong những ngành nghề phổ biến và có tốc độ phát triển nhanh trong thời gian qua. Công ty luật Minh Khuê cung câp dịch vụ tư vấn thành lập công ty kinh doanh vận tải. Quý khách hàng có nhu cầu vui lòng liên hệ trực tiếp để được tư vấn, hỗ trợ:

Biên bản họp Hội đồng quản trị ?

Biên bản họp Hội đồng quản trị ?
1. Các cuộc họp của Hội đồng quản trị phải được ghi vào sổ biên bản. Biên bản phải lập bằng tiếng Việt và có thể cả bằng tiếng nước ngoài, có các nội dung chủ yếu sau đây: