Luật sư tư vấn về chủ đề "công ty Việt Nam vi phạm"

công ty Việt Nam vi phạm | Luật Minh Khuê - Trang tin tư vấn pháp luật, tổng đài luật sư tư vấn, bài viết giải đáp pháp luật về chủ đề công ty Việt Nam vi phạm.

'Roche chưa chứng minh được công ty Việt Nam vi phạm'

'Roche chưa chứng minh được công ty Việt Nam vi phạm'
"Trong quá trình cấp số đăng ký, Công ty Roche được quyền đưa ra các văn bản pháp lý rằng Công ty Nanogen vi phạm sở hữu trí tuệ để phản đối. Nhưng Roche chưa chứng minh được vi phạm ở đây", Thứ trưởng Bộ Y tế Cao Minh Quang cho biết chiều nay.