Luat Minh Khue

Luật sư tư vấn về chủ đề "Cong Ty Xay Dung"

Cong Ty Xay Dung | Luật Minh Khuê - Trang tin tư vấn pháp luật, tổng đài luật sư tư vấn, bài viết giải đáp pháp luật về chủ đề Cong Ty Xay Dung.

Một số nội dung chính của hợp đồng thành lập công ty

Một số nội <strong>dung</strong> chính của hợp đồng thành lập công <strong>ty</strong>
Hợp đồng được tạo nên bởi ý chí của các đương sự trên cơ sở tự do ý chí. Do đó về nguyên tắc, pháp luật không ràng buộc hay hạn chế tự do cam kết, thoả thuận của các bên mà không có lý do xác đáng. Tuy nhiên hợp đồng được xem là luật của các bên tham gia giao kết mà có thể bị pháp luật áp dụng chế tài đối với sự vi phạm hợp đồng, nên pháp luật cũng đòi hỏi các bên ít nhất phải thoả thuận về những điểm cốt yếu của hợp đồng.