Luật sư tư vấn về chủ đề "Consecutive Interpreters"

Consecutive Interpreters | Luật Minh Khuê - Trang tin tư vấn pháp luật, tổng đài luật sư tư vấn, bài viết giải đáp pháp luật về chủ đề Consecutive Interpreters.

Consecutive Interpreters.

Consecutive Interpreters.
Consecutive interpretation is generally used in courts, small meetings and consultations where the speaker pauses to allow the interpreter to speak at regular, short intervals.