Luật sư tư vấn về chủ đề "CONSTRUCTION CONTRACTORS"

CONSTRUCTION CONTRACTORS | Luật Minh Khuê - Trang tin tư vấn pháp luật, tổng đài luật sư tư vấn, bài viết giải đáp pháp luật về chủ đề CONSTRUCTION CONTRACTORS.

DECREE GUIDING THE BIDDING LAW AND THE SELECTION OF CONSTRUCTION CONTRACTORS UNDER THE CONSTRUCTION LAW THE GOVERNMENT

DECREE  GUIDING THE BIDDING LAW AND THE SELECTION OF CONSTRUCTION CONTRACTORS UNDER THE CONSTRUCTION LAW  THE GOVERNMENT
Contractors participating in bidding and consultancy contractors for the compilation of bidding dossiers and evaluation of bids; contractors performing contracts and consultancy contractors for the supervision of contract performance shall be regarded as being organizationally independent, no dependent on the same management agency and financially independent under Clause 2, Article 2 of the Amending Law when fully meeting the following conditions: