Luật sư tư vấn về chủ đề "construction designs"

construction designs | Luật Minh Khuê - Trang tin tư vấn pháp luật, tổng đài luật sư tư vấn, bài viết giải đáp pháp luật về chủ đề construction designs.

Circular No. 13/2013/TT-BXD

Circular No. 13/2013/TT-BXD
Circular No. 13/2013/TT-BXD dated August 15, 2013 of the Ministry of Construction promulgating the verification, appraisal and approval for construction designs