Luật sư tư vấn về chủ đề "construction works"

construction works | Luật Minh Khuê - Trang tin tư vấn pháp luật, tổng đài luật sư tư vấn, bài viết giải đáp pháp luật về chủ đề construction works.

Decree No. 15/2013/NĐ-CP

Decree No. 15/2013/NĐ-CP
Decree No. 15/2013/ND-CP dated February 6, 2013 of the Government on quality management of construction works