Luat Minh Khue

Luật sư tư vấn về chủ đề "COPYRIGHT"

COPYRIGHT | Luật Minh Khuê - Trang tin tư vấn pháp luật, tổng đài luật sư tư vấn, bài viết giải đáp pháp luật về chủ đề COPYRIGHT.

Legal Consultancy on copyright protection of photography

Legal Consultancy on copyright protection of photography
What is photography? Photography is the process of creating images by the action of light with a film or a light-sensitive device. Photography uses a special device to record the image of an object through light reflected from objects onto paper or light sensitive film by setting the exposure time.

Legal Consultancy on protection of applied art works

Legal Consultancy on protection of applied art works
The applied artwork is a work characterized by lines, colors, shapes, and layouts with useful features that can be attached to a useful object, mass-produced by hand or by machine. like: logo; handicrafts; Forms shown on the product, packaging products ...

Legal consultancy on copyright protection of musical works

Legal consultancy on copyright protection of musical works
A musical work is an art work of music in a musical or other musical forms, whether or not it has words, independent of performance or non-performance. Minh Khue Law Firm provides legal service for copyright protection of musical works.

Registration service for television broadcast copyright

Registration service for television broadcast copyright
Registration of copyright protection for television broadcast script is one of the services provided by Minh Khue Law Firm in the field of copyright consultancy. According to the Article 14 of the Law on Intellectual Property 2005, literary, scientific and artistic works shall be protected under the following twelve forms:

Protection of Copyright service provided by Minh Khue Law Firm

Protection of Copyright service provided by Minh Khue Law Firm
Copyright is recognized for literary, artistic and scientific works such as books, lectures, musical works, theatrical works, cinematographic works, plastic works and applied art works. photography, architectural works, computer software. Copyright automatically arising from the moment the work is formed in a certain material form, whether published or unpublished, whether registered or unregistered.

Copyright-Bản quyền tác giả.

Copyright-Bản quyền tác giả.
Bạn lang thang trên phố, mua 1 vài đĩa nhạc sẽ có nhan nhản từ Tây, Tàu rồi Ta….Chẳng có bản quyền. Vào một cửa hàng vi tính mua vài đĩa chương trình, họ sẽ đem cho ta rất nhiều loại từ lập trình C++, Pascal… hay hệ điều hành Window từ version cũ thậm chí Vista …. đến các bộ công cụ văn phòng như Ms Office, hay liên quan đến Multimedia như Winamp, JetAudio… Và còn có rất nhiều những sản phẩm khác được bán mà không được bảo hộ.

Decree No. 100/2006/ND-CP

Decree No. 100/2006/ND-CP
No. 100/2006/ND-CP /Decree DETAILING AND GUIDING THE IMPLEMENTATION OF A NUMBER OF ARTICLES OF THE CIVIL CODE AND THE INTELLECTUAL PROPERTY LAW REGARDING THE COPYRIGHT AND RELATED RIGHTS