Luat Minh Khue

COPYRIGHT

COPYRIGHT - Luật Minh Khuê cập nhật các chủ đề về COPYRIGHT

Copyright-Bản quyền tác giả.

Copyright-Bản quyền tác giả.
Bạn lang thang trên phố, mua 1 vài đĩa nhạc sẽ có nhan nhản từ Tây, Tàu rồi Ta….Chẳng có bản quyền. Vào một cửa hàng vi tính mua vài đĩa chương trình, họ sẽ đem cho ta rất nhiều loại từ lập trình C++, Pascal… hay hệ điều hành Window từ version cũ thậm chí Vista …. đến các bộ công cụ văn phòng như Ms Office, hay liên quan đến Multimedia như Winamp, JetAudio… Và còn có rất nhiều những sản phẩm khác được bán mà không được bảo hộ.

Decree No. 100/2006/ND-CP

Decree No. 100/2006/ND-CP
No. 100/2006/ND-CP /Decree DETAILING AND GUIDING THE IMPLEMENTATION OF A NUMBER OF ARTICLES OF THE CIVIL CODE AND THE INTELLECTUAL PROPERTY LAW REGARDING THE COPYRIGHT AND RELATED RIGHTS

Ordinance No. 19/2000/PL-UBTVQH10 preferential treatment of revolutionaries, fallen heroes and their families, war invalids, diseased soldiers, resistance war activists and people with meritorious services to the revolution

Ordinance No. 19/2000/PL-UBTVQH10 preferential treatment of revolutionaries, fallen heroes and their families, war invalids, diseased soldiers, resistance war activists and people with meritorious services to the revolution

Ordinance No. 19/2000/PL-UBTVQH10 dated February 28, 2000 of the Standing Committee of National Assembly amending Article 21 of the Ordinance on preferential treatment of revolutionaries, fallen ...

Resolution No. 12/2000/NQ-CP dated August 14, 2000 of the Government on “national tobacco control policy” in the period 2000-2010

Resolution No. 12/2000/NQ-CP dated August 14, 2000 of the Government on “national tobacco control policy” in the period 2000-2010

Resolution No. 12/2000/NQ-CP dated August 14, 2000 of the Government on “national tobacco control policy” in the period 2000-2010

Decree No. 46/2000/ND-CP amending and supplementing a number of articles of the Government's Decree No.35/CP dated June 14, 1996

Decree No. 46/2000/ND-CP amending and supplementing a number of articles of the Government's Decree No.35/CP dated June 14, 1996

Decree No. 46/2000/ND-CP dated September 12, 2000 of the Government amending and supplementing a number of articles of the Government's Decree No.35/CP dated June 14, 1996 detailing the implementation ...

Circular No. 11/2000/TT-BKH guiding the amendments and supplements to a number of contents of Circular No. 06/1999/TT-BKH dated November 24, 1999 of the Ministry of Planning and Investment guiding the contents of total investment, dossiers

Circular No. 11/2000/TT-BKH guiding the amendments and supplements to a number of contents of Circular No. 06/1999/TT-BKH dated November 24, 1999 of the Ministry of Planning and Investment  guiding the contents of total investment, dossiers

Circular No. 11/2000/TT-BKH dated September 11, 2000 of the Ministry of Planning and Investment guiding the amendments and supplements to a number of contents of Circular No. 06/1999/TT-BKH dated ...