Luat Minh Khue

cuộc sống

cuộc sống - Luật Minh Khuê cập nhật các chủ đề về cuộc sống

Bạn có tin vào những điều kì diệu ?

Bạn có tin vào những điều kì diệu ?
Nếu cuộc sống là một điều kì diệu, điều kì diệu thực sự là ở trong cách ta nhận thức về nó. Đây thường là thành quả của một quá trình tự xem xét nội tâm lâu dài và can đảm.

Làm gì khi mất phương hướng trong cuộc sống ?

Làm gì khi mất phương hướng trong cuộc sống ?
Chúng ta phải làm gì khi mất phương hướng trong cuộc sống? Câu trả lời hay giải pháp đa dạng tùy thuộc việc chúng ta là ai, và chúng ta đang ở đâu. Tuy nhiên những cách dưới đây có thể sẽ giúp bạn.