Luat Minh Khue

cư trú ở nước ngoài

cư trú ở nước ngoài - Luật Minh Khuê cập nhật các chủ đề về cư trú ở nước ngoài

Thủ tục đổi tên cho con được sinh tại nước ngoài ?

Thủ tục đổi tên cho con được sinh tại nước ngoài ?
Thưa luật sư, xin hỏi: Em đang định cư ở nước ngoài và sanh bé ở nước ngoài, em có làm giấy khai sinh cho bé ở Đại sứ quán Việt Nam ở bên này, em có ý định muốn làm lại giấy khai sanh cho bé nhưng em không hiểu rõ em nên bắt đầu từ đâu để làm vì chuyện của em là như vầy. Ngày xưa ba má chồng em vì muốn đi sang Pháp năm 1975, nên đã qua Miên ở và lấy tên họ miên để sang Pháp.