Luat Minh Khue

Luật sư tư vấn về chủ đề "Cua Hoi Mon"

Cua Hoi Mon | Luật Minh Khuê - Trang tin tư vấn pháp luật, tổng đài luật sư tư vấn, bài viết giải đáp pháp luật về chủ đề Cua Hoi Mon.

Nop le phi mon bai 2018

Nop le phi <strong>mon</strong> bai 2018
Kính gửi các dn trên địa bàn phường khương trung, quận thanh xuânđể đề phòng nghẽn mạng vào thời điểm cuối tháng, đề nghị các doanhnghiệp sớm nộp lê phí môn bài năm 2018 theo hướng dẫn tại thông tư302/2016/tt-btc ngày 15/11/2016 vào ngân sách nhà nước. -- trân trọngle thi hai quycct thanh xuansđt 0983. 857277.

thue sua chua o tô

thue sua chua o tô
Gia dinh chau co dang ky sua chua otô voi quy mo nho. Va chau co dăng ky kinh doanh nop thue mon

giao viên tiêu học

giao viên tiêu học
tuần. Nhung dc giảm 3t phòng chức năng. Moi lần đón đoàn kiêm tra. Hoặc đi sinh hoat chuyên mon