Luat Minh Khue

Luật sư tư vấn về chủ đề "Cục Sở hữu trí tuệ Việt Nam"

Cục Sở hữu trí tuệ Việt Nam | Luật Minh Khuê - Trang tin tư vấn pháp luật, tổng đài luật sư tư vấn, bài viết giải đáp pháp luật về chủ đề Cục Sở hữu trí tuệ Việt Nam.

Dịch vụ tư vấn đăng ký quốc tế về quyền sở hữu trí tuệ

Dịch vụ tư vấn đăng ký quốc tế về quyền sở hữu trí tuệ
Quyền sở hữu trí tuệ không chỉ được đăng ký tại Việt Nam mà khi các doanh nghiệp xuất khẩu hàng hóa của mình ra nước ngoài vẫn có thể thực hiện thủ tục đăng ký bảo hộ các quyền sở hữu tại các quốc gia khác đối với nhãn hiệu/thương hiệu do công ty, tổ chức hoặc cá nhân tự phát triển:

Quá trình xét nghiệm đơn đăng ký bảo hộ sáng chế/giải pháp hữu ích ?

Quá trình xét nghiệm đơn đăng ký bảo hộ sáng chế/giải pháp hữu ích ?
Xét nghiệm hình thức: Đơn yêu cầu cấp Văn bằng bảo hộ đối với Sáng chế,Giải pháp hữu ích đều phải được xét nghiệm hình thức nhằm xác định xem đơn có đáp ứng các yêu cầu của đơn hợp lệ hay không. Nếu đơn đáp ứng các yêu cầu của đơn hợp lệ,thì Cục Sở hữu trí tuệ xác nhận ngày nộp đơn hợp lệ,số đơn hợp lệ,ngày ưu tiên của đơn và thông báo cho người nộp đơn quyết định chấp nhận đơn.

Thành tựu của Cục Sở Hữu Trí Tuệ thông qua Số liệu thống kê

Thành tựu của Cục Sở Hữu Trí Tuệ thông qua Số liệu thống kê
Cục Sở hữu trí tuệ là cơ quan trực thuộc Bộ Khoa học và Công nghệ, thực hiện chức năng giúp Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ thống nhất quản lý nhà nước và đảm bảo các hoạt động sự nghiệp chuyên ngành về sở hữu trí tuệ trên phạm vi cả nước.