Luat Minh Khue

cung ứng nước sạch

cung ứng nước sạch - Luật Minh Khuê cập nhật các chủ đề về cung ứng nước sạch

Tư vấn về hóa đơn bán lẻ nước sạch ở nông thôn?

Tư vấn về hóa đơn bán lẻ nước sạch ở nông thôn?
Thưa luật sư, Em đang nhận giúp người nhà làm dịch vụ cung ứng nước sạch ở nông thôn nhưng vẫn chưa rõ những thủ tục về Thuế cho vấn đề này. Em có đến cơ quan Thuế của Huyện thì được bán cho Hóa đơn bán lẻ và bảo phải nộp thuế TNDN 10%, vậy cuối tháng chốt công tơ nước sẽ xuất hóa đơn bán lẻ như thế nào?