Luật sư tư vấn về chủ đề "Cuoc Song Khac Kho"

Cuoc Song Khac Kho | Luật Minh Khuê - Trang tin tư vấn pháp luật, tổng đài luật sư tư vấn, bài viết giải đáp pháp luật về chủ đề Cuoc Song Khac Kho.

Kho bảo thuế ?

<strong>Kho</strong> bảo thuế ?
1. Đối với khu chế xuất, khu công nghiệp, tổ chức kinh tế sản xuất hàng xuất khẩu được lập kho bảo

Quá khứ: Kho tàng hay chiến địa?

Quá khứ: <strong>Kho</strong> tàng hay chiến địa?
Người hiện tại vẫn thường nhắc đi nhắc lại một câu nói rất nổi tiếng: “Nếu bạn bắn vào quá khứ một phát súng lục thì tương lai sẽ đáp trả bằng một viên đại bác”. Tại sao vậy? Chúng ta hãy thử hình dung như người Việt nói: “Tiếng bấc ném đi, tiếng chì ném lại”.