Luật sư tư vấn về chủ đề "cưỡng chế thi hành án"

cưỡng chế thi hành án | Luật Minh Khuê - Trang tin tư vấn pháp luật, tổng đài luật sư tư vấn, bài viết giải đáp pháp luật về chủ đề cưỡng chế thi hành án.

Các biện pháp cưỡng chế thi hành án dân sự

Các biện pháp cưỡng chế thi hành án dân sự
Cưỡng chế thi hành án dân sự là biện pháp thi hành án dân sự dùng quyền lực của nhà nước, nhằm buộc người phải thi hành án dân sự thực hiện những hành vi hoặc nghĩa vụ về tài sản theo bản án, quyết định của tòa án. Vậy, theo quy định theo pháp luật gồm có những biện pháp cưỡng chế nào?

Các nguyên tắc áp dụng biện pháp cưỡng chế thi hành án dân sự ?

Các nguyên tắc áp dụng biện pháp cưỡng chế thi hành án dân sự  ?
Việc áp dụng biện pháp cưỡng chế trong thi hành án dân sự là sử dụng quyền lực của nhà nước buộc người phải thi hành án thực hiện bản án, quyết định của toà án nên không thể tuỳ tiện, thiếu thống nhất mà ngược lại phải tuân thủ theo các nguyên tắc do pháp luật thi hành án dân sự quy định.

Biện pháp cưỡng chế thi hành án khấu trừ tiền trong tài khoản, thu hồi, xử lý tiền, giấy tờ có giá của người phải thi hành án

Biện pháp cưỡng chế thi hành án khấu trừ tiền trong tài khoản, thu hồi, xử lý tiền, giấy tờ có giá của người phải thi hành án
Trong hoạt động tư pháp, để đảm bảo hiệu lực của các bản án, quyết định Tòa án đã tuyên, Nhà nước phải định ra những biện pháp cưỡng chế nghiêm khắc khi các chủ thể có nghĩa vụ thi hành nhưng không tự nguyện thi hành. Để giải quyết việc thi hành án thì Chấp hành viên có thể lựa chọn một hoặc nhiều

Các giai đoạn của cưỡng chế thi hành án dân sự theo quy định mới?

Các giai đoạn của cưỡng chế thi hành án dân sự theo quy định mới?
Cưỡng chế THADS được tiến hành theo trình tự, thủ tục chặt chẽ, với các giai đoạn cụ thể sau: Thứ nhất, phân tích đánh giá các tình tiết và làm rõ những đặc trưng pháp lý của vụ việc đưa ra cưỡng chế THADS. Giai đoạn phân tích đánh giá đúng, chính xác mọi tình tiết...

Các yếu tố ảnh hưởng tới cưỡng chế thi hành án dân sự?

Các yếu tố ảnh hưởng tới cưỡng chế thi hành án dân sự?
Cưỡng chế THADS là hoạt động hết sức phức tạp, nó chịu sự tác động của nhiều yếu tố khác nhau; có những yếu tố có thể làm cho việc áp dụng biện pháp thi hành không thể thực hiện được. Trong đó có cả những yếu tố chủ quan cả những yếu tố khách quan, đó là:...

Sách Một số vấn đề lý luận và thực tiễn về cưỡng chế thi hành án dân sự (TS. Lê Anh Tuấn)

Sách Một số vấn đề lý luận và thực tiễn về cưỡng chế thi hành án dân sự (TS. Lê Anh Tuấn)
Luật Minh Khuê giới thiệu với bạn đọc nội dung cuốn sách "Một số vấn đề lý luận và thực tiễn về cưỡng chế thi hành án dân sự" do TS. Lê Anh Tuấn biên soạn. Đây là tài liệu tham khảo hữu ích cho các nhà nghiên cứu, giảng viên, sinh viên quan tâm đến hoạt động cưỡng chế thi hành án dân sự ở Việt Nam.

Thủ tục cưỡng chế thi hành án dân sự ?

Thủ tục cưỡng chế thi hành án dân sự  ?
Chào Luật sư! Mong luật sư giải đáp thắc mắc giúp tôi! Tôi có vay nợ tiền của bà Yến, bà Yến khởi kiện ra tòa án, sau hai cấp xét xử tòa án tuyên Tôi phải trả tiền cho bà Yến.

Tư vấn cưỡng chế thi hành án?

Tư vấn cưỡng chế thi hành án?
Kính chào Luật Minh Khuê, Tôi có một vấn đề mong luật sư giải đáp: Chồng tôi vay tiền ngoài tôi không biết nay thi hành án báo cho tôi là phải chia tài sản để trả nợ cho chồng, không sẽ cưỡng chế tài sản.

Thông tư 200/2016/TT-BTC quy định việc lập, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí bảo đảm hoạt động của cơ quan thi hành án dân sự, kinh phí cưỡng chế thi hành án dân sự

Thông tư 200/2016/TT-BTC quy định việc lập, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí bảo đảm hoạt động của cơ quan thi hành án dân sự, kinh phí cưỡng chế thi hành án dân sự
Thông tư 200/2016/TT-BTC quy định việc lập, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí bảo đảm hoạt động của cơ quan thi hành án dân sự, kinh phí cưỡng chế thi hành án dân sự do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành ngày 09 tháng 11 năm 2016, có hiệu lực từ ngày 01 tháng 01 năm 2017.

Một số vấn đề về đặc điểm của cưỡng chế thi hành án dân sự?

Một số vấn đề về đặc điểm của cưỡng chế thi hành án dân sự?
Thi hành án là dạng hoạt động chấp hành, quản lý và thể hiện rõ tính chất hành chính, chỉ được tiến hành trên cơ sở các bản án, quyết định đã có hiệu lực pháp luật và trong khuôn khổ luật định; toàn bộ quá trình THA với những hoạt động, biện pháp, cách thức khác nhau đều nhằm...