Luật sư tư vấn về chủ đề "cứu trợ trẻ em"

cứu trợ trẻ em | Luật Minh Khuê - Trang tin tư vấn pháp luật, tổng đài luật sư tư vấn, bài viết giải đáp pháp luật về chủ đề cứu trợ trẻ em.

Cứu trợ xã hội là gì ? Tìm hiểu về cứu trợ xã hội ?

Cứu trợ xã hội là gì ? Tìm hiểu về cứu trợ xã hội ?
Cứu trợ xã hội (CTXH) là sự cứu tế và trợ giúp của nhà nước, cộng đồng xã hội đối với các thành viên của mình khi họ lâm vào hoàn cảnh khó khăn đặc biệt vì các nguyên nhân khác nhau nhằm giúp họ vượt qua hoàn cảnh khó khăn, tái hòa nhập đời sống cộng đồng xã hội. Bài viết xoay quanh vấn đề về cứu trợ xã hội.