Luat Minh Khue

dấu hiệu tội phạm cố ý gây thương tích

dấu hiệu tội phạm cố ý gây thương tích - Luật Minh Khuê cập nhật các chủ đề về dấu hiệu tội phạm cố ý gây thương tích

Hình phạt đối với tội cố ý gây thương tích

Hình phạt đối với tội  cố ý gây thương tích
Xin chào Công ty Luật Minh Khuê, A và B đang ngồi ăn uống chung một chỗ nhậu, bên A có lớn tiếng và khiêu khích bên B, sau đó 2 người bên A có cầm bia qua xin lỗi và mong bên B bỏ qua, trong lúc đang xin lỗi thì bên B rút dao ra và chém bên hai người qua xin lỗi, bên A bỏ chạy, bên A có 3 người bị thương.