Luat Minh Khue

dấu vuông

dấu vuông - Luật Minh Khuê cập nhật các chủ đề về dấu vuông

Thay đổi địa chỉ công ty thì sử dụng hóa đơn cũ như thế nào ?

Thay đổi địa chỉ công ty thì sử dụng hóa đơn cũ như thế nào ?
Kính chào Luật Minh Khuê, Công ty em sang tháng tới chuyển địa điểm kinh doanh, vì số đơn đã phát hành và đã đặt in vẫn còn chưa sử dụng hết. Khi chuyển địa điểm thì phải làm con dấu vuông mới, trên con dấu đó ghi tất cả thông tin của công ty :tên, số điện thoại,website, mã số thuế .. hay chỉ mỗi địa chỉ mới thôi. Và đóng dấu thì đóng dấu ở phần nào của hóa đơn! Xin cảm ơn !