Luat Minh Khue

Luật sư tư vấn về chủ đề "dịch vụ dịch văn bản"

dịch vụ dịch văn bản | Luật Minh Khuê - Trang tin tư vấn pháp luật, tổng đài luật sư tư vấn, bài viết giải đáp pháp luật về chủ đề dịch vụ dịch văn bản.

Fine tuning on-line tax declarations

Fine tuning on-line tax declarations
Nguyen Minh Ngoc, deputy director of the General Department of Taxation's Information Technology Department, talks to Thoi bao Kinh te Viet Nam (VN Economic Times) about on-line tax declarations.