Luat Minh Khue

Luật sư tư vấn về chủ đề "dịch vụ nghĩa trang"

dịch vụ nghĩa trang | Luật Minh Khuê - Trang tin tư vấn pháp luật, tổng đài luật sư tư vấn, bài viết giải đáp pháp luật về chủ đề dịch vụ nghĩa trang.

Dịch vụ nghĩa trang – ngành kinh doanh đầy triển vọng

Dịch vụ nghĩa trang – ngành kinh doanh đầy triển vọng
Lạc Hồng Viên, một nghĩa trang đẹp và lớn nhất Việt Nam, với vốn đầu tư ban đầu lên tới 1.500 tỷ đồng đang được chuẩn bị xây dựng tại Kỳ Sơn ( tỉnh Hòa Bình). Điều đáng nói hơn đây là nghĩa trang đa chức năng ( gồm cả công viên) do một doanh nghiệp tư nhân thực hiện. Nhân sự kiện này, chúng tôi xin giới thiệu đến quí vị các qui định về dịch vụ nghĩa trang – một ngành kinh doanh doanh đầy triển vọng tại Việt Nam.

Nghị Quyết 125/NQ-CP Ban hành chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 28- NQ/TW ngày 23 tháng 5 năm 2018

Nghị Quyết 125/NQ-CP Ban hành chương trình hành động của Chính phủ thực hiện nghị quyết số 28- NQ/TW ngày 23 tháng 5 năm 2018 của hội nghị lần thứ bảy ban chấp hành trung ương khóa XII về cải cách ...

Nghị định 90/2018/NĐ-CP hướng dẫn Luật Cảnh vệ

Nghị định 90/2018/NĐ-CP hướng dẫn Luật Cảnh vệ Nghị định 90/2018/NĐ-CP hướng dẫn Luật Cảnh vệ Ban hành vào ngày : 25/06/2018 Có hiệu lực kể từ ngày: 10/08/2018 Tình trạng hiệu lực thời điểm hiện tại : ...

Hướng dẫn 16-HD/BTCTW năm 2018 về kiểm điểm, đánh giá, xếp loại chất lượng hằng năm đối với tổ chức Đảng, Đảng viên và tập thể, cá nhân cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp

Thực hiện Quy định số 132-QĐ/TW, ngày 08/3/2018 của Bộ Chính trị về việc kiểm điểm và đánh giá, xếp loại chất lượng hằng năm đối với tập thể, cá nhân trong hệ thống chính trị, Ban Tổ chức Trung ương ...