Luat Minh Khue

Luật sư tư vấn về chủ đề "Dịch Vụ Tư Vấn"

Dịch Vụ Tư Vấn | Luật Minh Khuê - Trang tin tư vấn pháp luật, tổng đài luật sư tư vấn, bài viết giải đáp pháp luật về chủ đề Dịch Vụ Tư Vấn.

Dịch vụ vấn công bố lưu hành mỹ phẩm

<strong>Dịch</strong> <strong>vụ</strong> <strong>tư</strong> <strong>vấn</strong> công bố lưu hành mỹ phẩm
Theo quy định của pháp luật thì các tổ chức, cá nhân chịu trách nhiệm đưa sản phẩm mỹ phẩm ra thị trường có trách nhiệm công bố sản phẩm mỹ phẩm tại Cục Quản lý dược Việt Nam trước khi đưa sản phẩm ra lưu hành trên thị trường. Tổ chức, cá nhân này chỉ được phép đưa sản phẩm ra thị trường sau khi đã công bố và có số tiếp nhận bản công bố mỹ phẩm của Cục Quản lý dược Việt Nam và chịu hoàn toàn trách nhiệm về tính an toàn, hiệu quả của sản phẩm mỹ phẩm đưa ra thị trường và phải tuân thủ theo quy đ

Dịch vụ vấn giải thể chi nhánh

<strong>Dịch</strong> <strong>vụ</strong> <strong>tư</strong> <strong>vấn</strong> giải thể chi nhánh
Chi nhánh của doanh nghiệp được giải thể theo quyết định của chính doanh nghiệp đó hoặc theo quyết định thu hồi Giấy chứng nhận hoạt động chi nhánh của cơ quan nhà nước có thẩm quyền.