Luat Minh Khue

Luật sư tư vấn về chủ đề "Dịch Vụ Tư Vấn"

Dịch Vụ Tư Vấn | Luật Minh Khuê - Trang tin tư vấn pháp luật, tổng đài luật sư tư vấn, bài viết giải đáp pháp luật về chủ đề Dịch Vụ Tư Vấn.

vấn khi sử dụng dịch vụ vận chuyển

<strong>Tư</strong> <strong>vấn</strong> khi sử dụng <strong>dịch</strong> <strong>vụ</strong> vận chuyển
Xin chào Luật Minh Khuê, em có thắc mắc này cầ giải đáp Em có mua online 10 bộ đồ thể thao tổng giá là 4.9tr ở nhiều nguồn khác nhau ở Hà Nội, do giao hàng trong nội thành không mất phí nên em có nhờ một người bạn tại Hà Nội nhận giúp rồi gửi nhà xe.

vấn đấu thầu dịch vụ công ích

<strong>Tư</strong> <strong>vấn</strong> đấu thầu <strong>dịch</strong> <strong>vụ</strong> công ích
Kính gửi công ty luật minh khuê :tôi có thắc mắc như sau: theo điểm 3 điều 6 trong nghị định số 63/2014/nđ-cp: "đối với gói thầu xây lắp có giá gói thầu không quá 05 tỷ đồng chỉ cho phép nhà thầu là doanh nghiệp cấp nhỏ và siêu nhỏ theo quy định của pháp luật về doanh nghiệp tham gia đấu thầu"

Dịch vụ vấn thủ tục khiếu nại về thuế

<strong>Dịch</strong> <strong>vụ</strong> <strong>tư</strong> <strong>vấn</strong> thủ tục khiếu nại về thuế
Người nộp thuế, cá nhân, tổ chức có quyền khiếu nại đối với các văn bản, quyết định hành chính của Chi cục Thuế khi có căn cứ cho rằng các văn bản, quyết định đó là trái pháp luật, xâm phạm quyền, lợi ích hợp pháp của NNT.