Luat Minh Khue

dịch vụ tư vấn pháp luật doanh nghiệp

dịch vụ tư vấn pháp luật doanh nghiệp - Luật Minh Khuê cập nhật các chủ đề về dịch vụ tư vấn pháp luật doanh nghiệp

Chuyển nhượng vốn góp trong công ty trách nhiệm hữu hạn?

Chuyển nhượng vốn góp trong công ty trách nhiệm hữu hạn?
Thưa luật sư, xin hỏi: Một Việt kiều Hồng Kong (nay đã nhập quốc tịch Việt Nam, có hộ khẩu và giấy chứng minh nhân dân) trước đây đã về Việt Nam thành lập Cty TNHH với 3 thành viên. Nay do không triển khai được dự án nên làm thủ tục giải thể doanh nghiệp.