Luat Minh Khue

dừng đóng bảo hiểm

dừng đóng bảo hiểm - Luật Minh Khuê cập nhật các chủ đề về dừng đóng bảo hiểm

Có 3 năm đóng bảo hiểm nhưng vẫn không được hưởng thai sản ?

Có 3 năm đóng bảo hiểm nhưng vẫn không được hưởng thai sản ?
Chào luật sư Minh Khuê. Nhờ luật sư tư vấn. Em làm công ty đã được 3 năm đóng bảo hiểm. Nhưng tới năm 2014 công ty dừng đóng bảo hiểm. Em mang thai 1/2015 và công ty cũng không hoạt động nữa. Vậy em được hưởng chế độ thai sản không thưa luật sư. Cảm ơn luật sư.