Luat Minh Khue

Luật sư tư vấn về chủ đề "đặc cách viên chức"

đặc cách viên chức | Luật Minh Khuê - Trang tin tư vấn pháp luật, tổng đài luật sư tư vấn, bài viết giải đáp pháp luật về chủ đề đặc cách viên chức.

Quy định mới về chế độ xét đặt cách viên chức năm ?

Quy định mới về chế độ xét đặt cách viên chức năm ?
Thưa luật sư, xin hỏi: Nguyễn văn a được ký hợp đồng làm việc tại đơn vị sự nghiệp công lập loại b từ tháng 9 năm 2013. theo vị trí việc làm nhu cầu tuyển dụng, nguyễn văn a đã được bố trí vị trí nhân viên nghiên cứu thị trường tham mưu các dịch vụ hỗ trợ nông dân trên địa bàn tỉnh đến tháng 12 năm 2013.

Tư vấn điều kiện xét tuyển đặc cách viên chức

Tư vấn điều kiện xét tuyển đặc cách viên chức
Kính gửi quý Luật sư, tôi có câu hỏi thắc mắc về điều kiện xét tuyển đặc cách viên chức như sau: - Theo Nghị định 29/2012/NĐ-CP của Chính phủ về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức: *Điều 14. Xét tuyển đặc cách* 1. Căn cứ điều kiện đăng ký dự tuyển quy định tại Điều 4 Nghị định này và yêu cầu của đơn vị sự nghiệp công lập, người đứng đầu cơ quan có thẩm quyền tuyển dụng viên chức xem xét, quyết định xét tuyển đặc cách không theo trình tự, thủ tục tuyển dụng viên chức quy định tại Điều 15, Điều 16 và Điều 17 Mục 4 Chương này đối với các trường hợp sau: