Luat Minh Khue

Luật sư tư vấn về chủ đề "đại diện sở hữu"

đại diện sở hữu | Luật Minh Khuê - Trang tin tư vấn pháp luật, tổng đài luật sư tư vấn, bài viết giải đáp pháp luật về chủ đề đại diện sở hữu.

Thủ tục Ghi nhận tổ chức dịch vụ đại diện sở hữu công nghiệp vào Sổ đăng ký quốc gia về đại diện sở hữu công nghiệp

Thủ tục Ghi nhận tổ chức dịch vụ đại diện sở hữu công nghiệp vào Sổ đăng ký quốc gia về đại diện sở hữu công nghiệp
Dịch vụ đại diện sở hữu công nghiệp được hiểu là một tổ chức có tư cách pháp nhân có đủ điều kiện theo quy định được phép hành nghề trong lĩnh vực sở hữu công nghiệp.Cục Sở hữu trí tuệ ra quyết định ghi nhận tổ chức dịch vụ đại diện sở hữu công nghiệp vào Sổ đăng ký quốc gia về đại diện sở hữu công nghiệp và công bố trên Công báo sở hữu công nghiệp