Luật sư tư vấn về chủ đề "đại diện sở hữu trí tuệ"

đại diện sở hữu trí tuệ | Luật Minh Khuê - Trang tin tư vấn pháp luật, tổng đài luật sư tư vấn, bài viết giải đáp pháp luật về chủ đề đại diện sở hữu trí tuệ.

Quy trình bảo hộ thương hiệu độc quyền hiện nay

Quy trình bảo hộ thương hiệu độc quyền hiện nay
Đăng ký bảo hộ thương hiệu là việc làm cần thiết để bảo vệ tài sản trí tuệ của tổ chức; cá nhân kinh doanh để thương hiệu phát triển bền vững và bảo vệ tuyệt đối thương hiệu sở hữu. Việc Bảo hộ thương hiệu là điều quan trọng và vô cùng cần thiết cho tất cả doanh nghiệp.

Phân tích thực trạng xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ

Phân tích thực trạng xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ
Bài viết dưới đây của chúng tôi sẽ cung cấp cho bạn đọc thêm kiến thức về những vấn đề liên quan đến quyền sở hữu trí tuệ; thực trạng xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ được diễn ra như thế nào? Những phương thức vi phạm?....

Phân tích quyền sở hữu trí tuệ theo Hiệp định EEA

Phân tích quyền sở hữu trí tuệ theo Hiệp định EEA
Bài viết dưới đây của chúng tôi sẽ cung cấp cho bạn đọc thêm kiến thức về quyền sở hữu trí tuệ theo Hiệp định EEA, như: Hết quyền; Bằng sáng chế theo Hiệp định EEA; Sản phẩm bán dẫn và quan hệ nước thứ ba theo Hiệp định EEA..

Khái quát hóa vấn đề quyền sở hữu trí tuệ

Khái quát hóa vấn đề quyền sở hữu trí tuệ
Bài viết dưới đây của chúng tôi sẽ cung cấp cho bạn đọc thêm kiến thức về vấn đề sở hữu trí tuệ; Sở hữu trí tuệ trong tiến trình hội nhập; Hiệp định TRIPS (Agreement on Trade-Related Aspect of Intellectual Property Rights - TRIPS)....

Chủ sở hữu và những nội dung của quyền sở hữu công nghiệp

Chủ sở hữu và những nội dung của quyền sở hữu công nghiệp
Một số loại tài sản trí tuệ điển hình như thương hiệu, tên thương mại, bí mật kinh doanh,.. sẽ được bảo vệ bằng quyền sở hữu công nghiệp. Vậy đối tượng của chủ sở hữu công nghiệp là gì? Những vấn đề liên quan đến nôi dung quyền sở hữu công nghiệp

Vai trò của các cơ quan sở hữu trí tuệ và bằng độc quyền sáng chế?

Vai trò của các cơ quan sở hữu trí tuệ và bằng độc quyền sáng chế?
Bằng độc quyền sáng chế mang lại cho chủ sở hữu độc quyền ngăn cấm người khác khai thác thương mại sáng chế trong một thời hạn nhất định để đổi lại việc họ phải bộc lộ sáng chế cho công chúng. Từ đó, chủ sở hữu bằng độc quyền có thể ngăn câm người khác sản xuất, sử dụng, chào bán, bán...sáng chế

Tài sản trí tuệ là gì? Quy định của pháp luật về tài sản trí tuệ?

Tài sản trí tuệ là gì? Quy định của pháp luật về tài sản trí tuệ?
Quyền tài sản là quyền trị giá được bằng tiền, bao gồm quyền tài sản đối với đối tượng quyền sở hữu trí tuệ, quyền sử dụng đất và các quyền tài sản khác. Theo đó, quyền sở hữu trí tuệ được ghi nhận là một loại quyền tài sản và có đối tượng là tài sản trí tuệ (được thể hiện bằng các tác phẩm, cuộc biểu diễn, sáng chế, giải pháp hữu ích, nhãn hiệu…)

Thuế nhà thầu với hoạt động chuyển giao quyền sở hữu công nghiệp ?

Thuế nhà thầu với hoạt động chuyển giao quyền sở hữu công nghiệp ?
Khi chuyển giao quyền sở hữu công nghiệp doanh nghiệp phải nộp các loại thuế nào ? Thuế đối với hoạt động sở hữu công nghiệp là bao nhiêu phần trăm và một số vấn đề pháp lý liên quan đến hoạt động sở hữu công nghiệp sẽ được Luật Minh Khuê tư vấn và giải đáp cụ thể: