Luat Minh Khue

đại diện theo luật

đại diện theo luật - Luật Minh Khuê cập nhật các chủ đề về đại diện theo luật

Người đại diện theo pháp luật: Anh là ai?

Người đại diện theo pháp luật: Anh là ai?
Luật Doanh nghiệp nên chăng cho phép doanh nghiệp có hơn một người đại diện theo pháp luật, miễn là các thành viên hoặc cổ đông của doanh nghiệp đồng ý như vậy và đăng ký cho cơ quan cấp phép.Trong quá trình làm việc với công ty nước ngoài, rất nhiều luật sư gặp tình huống vui khi nhận được những hồ sơ được ký bởi luật sư của công ty mà đáng lẽ cần phải được ký bởi người đại diện theo pháp luật.