Luat Minh Khue

Luật sư tư vấn về chủ đề "đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp"

đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp | Luật Minh Khuê - Trang tin tư vấn pháp luật, tổng đài luật sư tư vấn, bài viết giải đáp pháp luật về chủ đề đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp.

Ai là người chịu trách nhiệm đối với các hoạt động của doanh nghiệp?

Ai là người chịu trách nhiệm đối với các hoạt động của doanh nghiệp?
Chào luật sư. Bạn mình đang rủ ra ngoài thành lập công ty TNHH riêng cũng làm về du lịch. Nói là làm chung nhưng tách biệt hết tất cả các khoản thu, chi phí chia đều Ai bán được nhiều tua thì người đó hưởng hết, không phải trích phần trăm cho người còn lại Và tua nào của người đó bán nếu lấy thuế VAT thì người đó chịu trách nhiệm trước pháp luật trước tua đó về các thông tin hóa đơn đầu vào và đầu ra, thuế thu nhập doanh nghiệp... Và bạn