Luat Minh Khue

đại diện tranh tụng

đại diện tranh tụng - Luật Minh Khuê cập nhật các chủ đề về đại diện tranh tụng

Khó xử lý các hành vi cản trở tố tụng

Khó xử lý các hành vi cản trở tố tụng
Một trong những trở ngại lớn ảnh hưởng đến chất lượng, tiến độ giải quyết các vụ án là hành vi cản trở hoạt động tố tụng của Tòa án. Mặc dù bức xúc về vấn đề này, nhưng hiện nay nhiều Tòa án địa phương phải bó tay, vì các quy định xử lý vi phạm hành chính đối với hành vi cản trở hoạt động tố tụng vẫn mang tính nửa vời.