Luat Minh Khue

Đại học Kinh tế TP. HCM

Đại học Kinh tế TP. HCM - Luật Minh Khuê cập nhật các chủ đề về Đại học Kinh tế TP. HCM

Tư vấn về thông tin tuyển sinh vào trường sĩ quan quân đội ?

Tư vấn về thông tin tuyển sinh vào trường sĩ quan quân đội ?
Xin chào Luật Minh Khuê, em có câu hỏi sau xin được giải đáp: Em là sinh viên năm cuối - Trường Đại học Kinh tế TP. HCM. Em có dự định là sau khi tốt nghiệp Đại học xong em muốn học sĩ quan quân đội nhân dân Việt Nam và phục vụ lâu dài trong quân đội.