Luật sư tư vấn về chủ đề "đại học" - Trang 2

đại học | Luật Minh Khuê - Trang tin tư vấn pháp luật, tổng đài luật sư tư vấn, bài viết giải đáp pháp luật về chủ đề đại học.

Quy định mới về mức thu học phí đối với giáo dục đại học

Quy định mới về mức thu học phí đối với giáo dục đại học
Học phí là khoản tiền mà người học phải nộp để chi trả một phần hoặc toàn bộ chi phí của dịch vụ giáo dục, đào tạo. Mức học phí được xác định theo lộ trình bảo đảm chi phí dịch vụ giáo dục, đào tạo. Luật Minh Khuê chia sẻ quy định mới về học phí đối với giáo dục đại học.

Khái quát về giáo dục đại học trong hệ thống giáo dục quốc dân

Khái quát về giáo dục đại học trong hệ thống giáo dục quốc dân
Giáo dục đại học là một trong các trình độ đào tạo thuộc hệ thống giáo dục quốc dân theo quy định tại Luật Giáo dục năm 2019. Giáo dục đại học đào tạo trình độ đại học, trình độ thạc sĩ và trình độ tiến sĩ và được quy định cụ thể tại Luật Giáo dục đại học năm 2012 sửa đổi, bổ sung năm 2018.

Tốt nghiệp đại học về tham gia NVQS có được ưu tiên gì không ? Có được làm theo ngành mình học ?

Tốt nghiệp đại học về tham gia NVQS có được ưu tiên gì không ? Có được làm theo ngành mình học ?
Hai anh đi nghĩa vụ rồi, em có phải đi nghĩa vụ không ? Tư vấn về đối tượng đi nghĩa vụ quận sự hiện nay ? Sau khi đi nghĩa vụ về có được công tác tại trường cũ không ? Tình nguyện đi nghĩa vụ có được làm theo chuyên ngành của mình ? và các vấn đề khác liên quan sẽ được luật sư tư vấn cụ thể:

Giáo trình Tư duy pháp lý - Trường đại học quốc gia Hà Nội

Giáo trình Tư duy pháp lý - Trường đại học quốc gia Hà Nội
Luật Minh Khuê trân trọng giới thiệu với bạn đọc nội dung cuốn "Giáo trình Tư duy pháp lý. Giáo trình thể hiện tâm huyết trong nhiều năm nghiên cứu của PGS. TS. Nguyễn Minh Tuấn và các đồng nghiệp khác là PGS.TS. Nguyễn Hoàng Anh TS. Nguyễn Bích Thảo.

17 tuổi có đi nghĩa vụ quân sự được không ? Công dân nữ tốt nghiệp đại học có được nhập ngũ ?

17 tuổi có đi nghĩa vụ quân sự được không ? Công dân nữ tốt nghiệp đại học có được nhập ngũ  ?
Thời gian gọi nghĩa vụ quân sự đối với người tốt nghiệp trung cấp là khi nào ? Điều kiện tham gia nghĩa vụ quân sự đối với công dân nữ sau khi tốt nghiệp đại học ? Trốn thực hiện nghĩa vụ quân sự có bị truy cứu trách nhiệm hình sự không ? ... và các vấn đề liên quan sẽ được luật sư tư vấn cụ thể:

Bỏ học đại học có được tạm hoãn nghĩa vụ quân sự không? Nợ môn khi đi học có bị gọi nhập ngũ ?

Bỏ học đại học có được tạm hoãn nghĩa vụ quân sự không? Nợ môn khi đi học có bị gọi nhập ngũ ?
Nợ môn học ở trường đại học có được hoãn nghĩa vụ quân sự không ? Học hệ tại chức có được tạm hoãn nghĩa vụ quân sự ? Đang học đại học có được hoãn nghĩa vụ quân sự không ? Đang học đại học có phải khám tuyển nghĩa vụ quân sự ? ... Sẽ được Luật Minh Khuê tư vấn cụ thể:

Giáo trình Luật đất đai - Trường Đại học Luật TP.Hồ Chí Minh

Giáo trình Luật đất đai - Trường Đại học Luật TP.Hồ Chí Minh
Luật Minh Khuê trân trọng giới thiệu với bạn đọc nội dung cuốn Giáo trình Luật đất đai của Trường Đại học Luật TP.Hồ Chí Minh. Giáo trình này được biên soạn nhằm trang bị đầy đủ những vấn đề lý luận và những nội dung cơ bản nhất của pháp luật đất đai hiện hành cho sinh viên.

Giáo trình Luật đầu tư - Trường Đại học Luật Hà Nội

Giáo trình Luật đầu tư - Trường Đại học Luật Hà Nội
Luật Minh Khuê trân trọng giới thiệu với bạn đọc nội dung cuốn Giáo trình Luật đầu tư - Trường Đại học Luật Hà Nội, do TS. Bùi Ngọc Cường làm chủ biên, cùng sự tham gia biên soạn của tập thể tác giả là giảng viên trường Đại học Luật Hà Nội.

Giáo trình Tội phạm học - Trường Đại học Luật thành phố Hồ Chí Minh

Giáo trình Tội phạm học - Trường Đại học Luật thành phố Hồ Chí Minh
Luật Minh Khuê trân trọng giới thiệu với bạn đọc nội dung "Giáo trình Tội phạm học - Trường Đại học Luật thành phố Hồ Chí Minh" do TS. Võ Thị Kim Oanh và ThS. Lê Nguyên Thanh chủ biên. Giáo trình “Tội phạm học” là tài liệu hữu ích cho sinh viên và bạn đọc tham gia nghiên cứu lĩnh vực tội phạm học.