Luật sư tư vấn về chủ đề "đại học" - Trang 4

đại học | Luật Minh Khuê - Trang tin tư vấn pháp luật, tổng đài luật sư tư vấn, bài viết giải đáp pháp luật về chủ đề đại học.

Giáo trình Luật học so sánh - Trường Đại học Luật Hà Nội

Giáo trình Luật học so sánh - Trường Đại học Luật Hà Nội
Luật Minh Khuê trân trọng giới thiệu với bạn đọc nội dung cuốn Giáo trình Luật học so sánh - Trường Đại học Luật Hà Nội do Tiến sỹ Nguyễn Quốc Hoàn làm chủ biên cùng sự tham gia biên soạn của tâp thể tác giả là giảng viên trường đại học luật Hà Nội.

Giáo trình Luật Thuế - Trường Đại học Luật thành phố Hồ Chí Minh

Giáo trình Luật Thuế - Trường Đại học Luật thành phố Hồ Chí Minh
Luật Minh Khuê trân trọng giới thiệu với bạn đọc nội dung cuốn Giáo trình Luật Thuế - Trường Đại học Luật thành phố Hồ Chí Minh do TS. Nguyễn Thị Thủy làm chủ biên, cùng sự tham gia biên soạn của tập thể tác giả là giảng viên trường Đại học luật thành phố Hồ Chí Minh.

Giáo trình Luật biển quốc tế - Trường Đại học Luật Hà Nội

Giáo trình Luật biển quốc tế - Trường Đại học Luật Hà Nội
Luật Minh Khuê trân trọng giới thiệu với bạn đọc nội dung cuốn Giáo trình Luật biển quốc tế - Trường Đại học Luật Hà Nội do TS. Nguyễn Thị Kim Ngân & TS. Nguyễn Toàn Thắng đồng chủ biên cùng với sự tham gia biên soạn của tập thể tác giả là giảng viên trường Đại học Luật Hà Nội.

Thay đổi tên trên bằng đại học, chứng chỉ, các giấy tờ thì làm thế nào ? Cần giấy tờ gì để thay đổi tên ?

Thay đổi tên trên bằng đại học, chứng chỉ, các giấy tờ thì làm thế nào ? Cần giấy tờ gì để thay đổi tên ?
Thủ tục thay đổi tên trong giấy khai sinh ? Thủ tục thay đổi tên đệm trên bằng đại học và các văn bằng chứng chỉ khác ? Tư vấn thủ tục đổi tên cho trẻ 10 tuổi ? Cách thức tiến hành thủ tục thay đổi tên khai sinh ? và các vướng mắc khác liên quan sẽ được Luật Minh Khuê tư vấn cụ thể:

Giáo trình Tâm lý học tư pháp - Trường Đại học Luật Hà Nội

Giáo trình Tâm lý học tư pháp - Trường Đại học Luật Hà Nội
Luật Minh Khuê trân trọng giới thiệu với bạn đọc nội dung cuốn Giáo trình Tâm lý học tư pháp - Trường Đại học Luật Hà Nội, do PGS.TS. Đặng Thanh Nga chủ biên, cùng với sự tham gia biên soạn của tập thể tác giả là giảng viên Trường Đại học Luật Hà Nội.

Giáo trình Logic học - Trường Đại học Luật Hà Nội

Giáo trình Logic học - Trường Đại học Luật Hà Nội
Luật Minh Khuê trân trọng giới thiệu với bạn đọc nội dung cuốn Giáo trình Logic học - Trường Đại học Luật Hà Nội do TS. Lê Thanh Tập biên soạn. Cuốn giáo trình là học liệu phục vụ học tập môn Logic học của sinh viên tại trường Đại học Luật Hà Nội.

Giáo trình Luật chứng khoán - Trường Đại học Luật Hà Nội

Giáo trình Luật chứng khoán - Trường Đại học Luật Hà Nội
Luật Minh Khuê trân trọng giới thiệu với bạn đọc nội dung cuốn Giáo trình Luật chứng khoán - Trường Đại học Luật Hà Nội do TS. Phạm Thị Giang Thu làm chủ biên, cùng sự tham gia biên soạn của tập thể tác giả là giảng viên trường Đại học Luật Hà Nội.

Giáo trình Luật quốc tế - Trường đại học Luật Hà Nội

Giáo trình Luật quốc tế - Trường đại học Luật Hà Nội
Luật Minh Khuê trân trọng giới thiệu với bạn đọc nội dung cuốn Giáo trình Luật quốc tế - Trường đại học Luật Hà Nội do Tiến sĩ Lê Mai Anh làm chủ biên cùng với sự tham gia biên soạn của các giảng viên trường Đại học luật Hà Nội.

Tìm hiểu về Khoa Luật trường Đại học Lao động - Xã hội

Tìm hiểu về Khoa Luật trường Đại học Lao động - Xã hội
Ngày 09/3/2011, Hiệu trưởng Trường Đại học Lao động - Xã hội đã ban hành Quyết định số 219/QĐ-ĐHLĐXH về việc thành lập Khoa Luật trên cơ sở Bộ môn Luật được thành lập năm 2009. Tiền thân của Khoa Luật là Tổ Pháp luật đại cương trực thuộc khoa Lao động tiền lương.

Giáo trình Luật thuế Việt Nam - Trường Đại học Luật Hà Nội

Giáo trình Luật thuế Việt Nam - Trường Đại học Luật Hà Nội
Luật Minh Khuê trân trọng giới thiệu với bạn đọc nội dung cuốn Giáo trình Luật thuế Việt Nam - Trường Đại học Luật Hà Nội do PGS.TS. Phạm Thị Giang Thu chủ biên cùng sự tham gia biên soạn của tập thể tác giả là giảng viên trường Đại học Luật Hà Nội.