Luat Minh Khue

dân chủ cấp xã phường

dân chủ cấp xã phường - Luật Minh Khuê cập nhật các chủ đề về dân chủ cấp xã phường

Xác nhận lý lịch của xã phường?

Xác nhận lý lịch của xã phường?
Thưa luật sư, Tôi muốn hỏi: Khi điền xong các thông tin trong sơ yếu lý lịch, tôi đem sơ yếu lý lịch ra phường nhờ phường xác nhận dùm. Sau khi xác nhận xong thì tôi thấy trong phần nhận xét và chứng nhận của chính quyền địa phương không có ghi là lý lịch tôi khai đúng hay sai.