Luật sư tư vấn về chủ đề "dân chủ cơ sở"

dân chủ cơ sở | Luật Minh Khuê - Trang tin tư vấn pháp luật, tổng đài luật sư tư vấn, bài viết giải đáp pháp luật về chủ đề dân chủ cơ sở.

Một số vấn đề liên quan đến không gian công cộng

Một số vấn đề liên quan đến không gian công cộng
Mặc dù khái niệm không gian công cộng thường không được ghi nhận trong các từ điển, nhưng không gian công cộng lại luôn là trung tâm của nền dân chủ. Hãy cùng Luật Minh Khuê tìm hiểu một số vấn đề liên quan đến không gian công cộng

Truyền thống tự do, bình đẳng - yếu tố tạo nên nền dân chủ

Truyền thống tự do, bình đẳng - yếu tố tạo nên nền dân chủ
Nếu so với các chế độ chuyên chế quân chủ khác ở châu Âu, chế độ phong kiến Việt Nam đã hình thành một truyền thống dân chủ nhất định (dân chủ làng xã), truyền thống này phần nào hỗ trợ cho sự phổ biến các giá trị tự do, bình đẳng trong hiện đại

Một số quy định về thực hiện nguyên tắc tập trung dân chủ?

Một số quy định về thực hiện nguyên tắc tập trung dân chủ?
Nguyên tắc tập trung dân chủ là một trong những nguyên tắc cơ bản của các tổ chức cộng sản và được trình bày trong điều lệ chính thức của các Đảng Cộng sản. Nguyên tắc tập trung dân chủ cũng là nguyên tắc mà Đảng Cộng sản Việt Nam luôn kêu gọi thực thi mặc dù có thể có cách định nghĩa khác.

Chế định trưng cầu ý dân là gì? Đặc điểm và các yếu tố ảnh hưởng tới chế định trưng cầu ý dân

Chế định trưng cầu ý dân là gì? Đặc điểm và các yếu tố ảnh hưởng tới chế định trưng cầu ý dân
Chế định trưng cầu ý dân là chế định pháp luật quan trọng được ghi nhận đảm bảo quyền dân chủ của người dân. Vậy chế định trưng cầu ý dân là gì? Chế định này có đặc trưng gì? Và có yếu tố nào ảnh hưởng tới việc xây dựng chế định trưng cầu ý dân? Tìm hiểu trong bài viết dưới đây:

Dân chủ trực tiếp là gì? Tìm hiểu các hình thức dân chủ trực tiếp ở một số nước trên thế giới

Dân chủ trực tiếp là gì? Tìm hiểu các hình thức dân chủ trực tiếp ở một số nước trên thế giới
Những phương thức dân chủ trực tiếp gồm: trưng cầu dân ý, sáng kiến chương trình nghị sự, bãi miễn,... Tuy nhiên, ở mỗi quốc gia, mức độ và cách thức ghi nhận có khác nhau. Luật Minh Khuê trình bày và phân tích các hình thức dân chủ trực tiếp được áp dụng ở một số nước trên thế giới:

Dân chủ đại diện là gì? Nguồn gốc của dân chủ đại diện là gì?

Dân chủ đại diện là gì? Nguồn gốc của dân chủ đại diện là gì?
Dân chủ đại diện đã trải qua một quá trình phát triển lâu dài trong lịch sử và trở thành một hình mẫu phổ biến trong tổ chức quyền lực nhà nước hiện nay. Bài viết này trình bày về nguồn gốc của tư tưởng dân chủ đại diện (từ thời cổ đại ở phương Tây cho đến châu Âu thời Khai Sáng):

Dân chủ là gì ? Quyền dân chủ là gì ? Các hình thức dân chủ là gì ?

Dân chủ là gì ? Quyền dân chủ là gì ? Các hình thức dân chủ là gì ?
Dân chủ là hình thức tổ chức thiết chế chính trị của xã hội dựa trên việc thừa nhận nhân dân là nguồn gốc của quyền lực, thừa nhận nguyên tắc bình đẳng, tự do và quyền con người. Bài viết phân tích khái niệm dân chủ và các hình thức biểu hiện của dân chủ và quyền dân chủ:

Mối quan hệ giữa quyền con người và phát triển con người, an ninh con người, quản trị tố, dân chủ và tăng trưởng kinh tế là gì?

Mối quan hệ giữa quyền con người và phát triển con người, an ninh con người, quản trị tố, dân chủ và tăng trưởng kinh tế là gì?
Quyền con người được ghi nhận là các quyền tự nhiện vốn có và được pháp luật ghi nhận nhằm đảm bảo thực hiện. Quyền con người tồn tại có mối quan hệ như thế nào đối với các vấn đề về kinh tế, chính trị, an ninh? Tìm hiểu trong nội dung bài viết dưới đây:

Nguyên nhân sụp đổ của nền Quân chủ trên thế giới.

Nguyên nhân sụp đổ của nền Quân chủ trên thế giới.
Nền quân chủ chuyên chế thời kỳ phong kiến chứa đựng nhiều hạn chế. Hiên nay Nhà nước Quân chủ dưới hình thức Quân chủ Lập Hiến vẫn tồn tại. Tuy nhiên, sự bất ổn về chính trị dần xuất hiện tại các Nhà nước này. Sau đây là một số hạn chế cơ bản dẫn đến sự sụp đổ của nền Quân chủ.

Mặt tiêu cực trong nguyên tắc của thể chế Dân chủ.

Mặt tiêu cực trong nguyên tắc của thể chế Dân chủ.
Thể chế dân chủ là một thể chế tiến bộ. Mà trong đó, người dân được tự do và bình đẳng với nhau. Họ có quyền bầu cử ra những người đại điện cho mình để thực hiện các công tác quản lý mọi mặt của đời sống xã hội. Tuy nhiên, nếu phát triển mà không có định hướng, nền dân chủ sẽ bộc lộ những hạn chế.

Chính phủ Cộng hòa và các luật liên quan đến chế độ Dân chủ Cộng hòa.

Chính phủ Cộng hòa và các luật liên quan đến chế độ Dân chủ Cộng hòa.
Trong chính thể dân chủ, theo một cách nhìn nào đó, có thể coi dân chúng như vua, mà cũng có thể coi là thần dân. Dân là "vua" khi họ được thề hiện ý chí của mình bằng các cuộc đầu phiếu. Như vậy, dân sẽ bầu những người cai trị mình, từ đó lập ra quy định pháp luật chung của nền dân chủ.

Quy chế và nội dung của công tác họp tổ dân phố.

Quy chế và nội dung của công tác họp tổ dân phố.
Ai cũng biết họp tổ dân phố là để tuyên truyền những chính sách, pháp luật… của Đảng, Nhà nước đến từng người dân. Họp tổ dân phố thường định kỳ theo quý hoặc tháng. Vậy, nội dung các hoạt động tổ dân phố là gì? Cơ chế hoạt động của tổ dân phố ra sao?

Dân chủ trực tiếp là gì ? Khái niệm về dân chủ trực tiếp

Dân chủ trực tiếp là gì ? Khái niệm về dân chủ trực tiếp
Dân chủ trực tiếp là khái niệm xuất hiện khá sớm trong lịch sử tư tưởng chính trị thế giới. Ở nước ta, Hiến pháp năm 2013 ra đời đã đánh dấu bước phát triển mới khi ghi nhận rõ quyền con người, quyền tự do dân chủ và phương thức hiện dân chủ trực tiếp của nhân dân.
Gọi điện Email Chat Zalo Facebook