Luật sư tư vấn về chủ đề "Dan Chu Hoa"

Dan Chu Hoa | Luật Minh Khuê - Trang tin tư vấn pháp luật, tổng đài luật sư tư vấn, bài viết giải đáp pháp luật về chủ đề Dan Chu Hoa.

Mô hình bảo hiến ở Hoa Kỳ và Pháp là gì? So sánh cơ chế bảo hiến ở Hoa Kỳ và Pháp

Mô hình bảo hiến ở <strong>Hoa</strong> Kỳ và Pháp là gì? So sánh cơ chế bảo hiến ở <strong>Hoa</strong> Kỳ và Pháp
Luật Minh Khuê đã có bài viết về các mô hình bảo hiến trên thế giới. Trong đó, phụ thuộc vào đặc điểm chính trị - xã hội của từng quốc gia mà lựa chọn cơ chế bảo hiến phù hợp. Điển hình Pháp và Mỹ là đại diện cho 2 mô hình bảo hiến khác nhau. Bài viết sau so sánh cơ chế bảo hiến ở Mỹ và Pháp:

Một số kinh nghiệm pháp điển hóa của Hoa Kỳ

Một số kinh nghiệm pháp điển hóa của <strong>Hoa</strong> Kỳ
Ý tưởng pháp điển hóa đã có từ rất sớm ở Mỹ. Căn cứ vào quá trình hình thành các Bộ tập hợp các đạo luật cho đến khi có các Bộ pháp điển, có thể thấy pháp điển hóa ở Mỹ có một quá trình lịch sử và nó hoàn toàn xuất phát từ nhu cầu thực tiễn. Tất nhiên, cùng với ý chí, quyết tâm chính trị, Bộ pháp điển đã ngày càng được hoàn thiện và mau chóng trở thành công cụ quan trọng cho các nhà nghiên cứu, luật sư, công dân Mỹ.
Gọi điện Email Chat Zalo Facebook