dán nhãn

Bài tư vấn về chủ đề dán nhãn

Quy định nhãn sản phẩm sữa thay thế sữa mẹ dùng cho trẻ nhỏ

Quy định nhãn sản phẩm sữa thay thế sữa mẹ dùng cho trẻ nhỏ
Nhãn sản phẩm là bản viết, bản in, bản vẽ, bản chụp của chữ, hình vẽ, hình ảnh được dán, in, đính, đúc, chạm, khắc trực tiếp trên sản phẩm, bao bì thương phẩm của sản phẩm hoặc trên các chất liệu khác được gắn trên sản phẩm, bao bì thương phẩm của sản phẩm để thể hiện các thông tin cần thiết, chủ yếu về sản phẩm đó.

Dán nhãn, công bố thông tin và đánh giá sự phù hợp và kiểm tra đối với chất ô nhiễm khó phân hủy theo quy định mới

Dán nhãn, công bố thông tin và đánh giá sự phù hợp và kiểm tra đối với chất ô nhiễm khó phân hủy theo quy định mới
Chất ô nhiễm khó phân hủy là chất ô nhiễm có độc tính cao, khó phân hủy, có khả năng tích lũy sinh học và lan truyền trong môi trường, tác động xấu đến môi trường và sức khỏe con người. Cùng tìm hiểu quy định về dán nhãn, công bố thông tin và đánh giá sự phù hợp với chất ô nhiễm khó phân hủy.
Liên hệ theo SĐT Liên hệ qua Facebook Messenger Liên hệ qua Email
Mở Đóng