Luật sư tư vấn về chủ đề "đang học đại học"

đang học đại học | Luật Minh Khuê - Trang tin tư vấn pháp luật, tổng đài luật sư tư vấn, bài viết giải đáp pháp luật về chủ đề đang học đại học.

Đang học đại học có phải tham gia khám nghĩa vụ quân sự không ?

<strong>Đang</strong> <strong>học</strong> <strong>đại</strong> <strong>học</strong> có phải tham gia khám nghĩa vụ quân sự không ?
Đối tượng khám tuyển nghĩa vụ quân sự khá đa dạng và dựa chủ yếu vào độ tuổi nhập ngũ theo quy định của luật nghĩa vụ quân sự là từ 18 đến 27 tuổi. Luật Minh Khuê giải đáp một số vướng mắc về đối tượng bắt buộc tham gia khám tuyển nghĩa vụ quân sự:

Tinh thần đại học

Tinh thần <strong>đại</strong> <strong>học</strong>
Những suy nghĩ trong bài viết này tập trung xung quanh một vấn đề: thế nào là tinh thần đại học

Đại học đi về đâu?

<strong>Đại</strong> <strong>học</strong> đi về đâu?
Năm ngoái, tôi đã có dịp trình bày về đề tài "Đại học là hàng hóa hay công ích".[1] Tôi đã nói