Luat Minh Khue

đăng kí công nhận phòng thí nghiệm điện

đăng kí công nhận phòng thí nghiệm điện - Luật Minh Khuê cập nhật các chủ đề về đăng kí công nhận phòng thí nghiệm điện

Thủ tục đăng ký công nhận phòng thí nghiệm điện (VILAS)?

Thủ tục đăng ký công nhận phòng thí nghiệm điện (VILAS)?
Kính gửi Công ty Luật Minh Khuê! Tôi là Xuân, công ty TNHH Kỹ thuật điện VTECH. Hiện nay công ty chúng tôi có nhu cầu đăng kí công nhận phòng thí nghiệm điện (VILAS).Trong giấy phép đăng ký hoạt động kinh doanh của công ty chúng tôi đã có đăng kí ngành nghề liên quan đến thí nghiệm điện rồi.