Luat Minh Khue

Đăng kí thường trú

Đăng kí thường trú - Luật Minh Khuê cập nhật các chủ đề về Đăng kí thường trú

Thủ tục thay đổi họ của con từ của mẹ sang họ cha ?

Thủ tục thay đổi họ của con từ của mẹ sang họ cha ?
Xin hỏi em muốn làm lại giấy khai sinh cho con và đổi họ cho con thì cần những giấy tờ gì? đợt trước mẹ em có đi làm giấy khai sinh cho cháu nhưng ở phần ghi tên bố thì để trống và cháu mang họ mẹ. Vậy giờ em muốn làm lại và đổi họ cho cháu thì cần những giấy tờ gì ? Xin cảm ơn

Tư vấn luật hành chính Việt Nam

Tư vấn luật hành chính Việt Nam

Công ty luật Minh Khuê sẵn sàng là người đại diện, là người bảo vệ quyền lợi chính đáng của khách hàng ngay từ đầu tại cơ quan hành chính Nhà nước hoặc tại Tòa án chuyên trách các cấp để giải quyết ...