Luật sư tư vấn về chủ đề "đăng ký"

đăng ký | Luật Minh Khuê - Trang tin tư vấn pháp luật, tổng đài luật sư tư vấn, bài viết giải đáp pháp luật về chủ đề đăng ký.

Tìm thấy tài sản bị chôn giấu, vùi, lấp thì xử lý như thế nào?

Tìm thấy tài sản bị chôn giấu, vùi, lấp thì xử lý như thế nào?
Thưa luật sư, tôi có thắc mắt là trường hợp vô tình tìm được tài sản chôn, giấu thì tài sản đó sẽ thuộc về ai? Trường hợp thuộc về Nhà nước thì trình tự, thủ tục để Nhà nước xác lập quyền sở hữu đối với tài sản này như thế nào? Mong được luật sư giải đáp, cám ơn Luật sư.

Điều kiện kinh doanh kết cấu hạ tầng đường sắt

Điều kiện kinh doanh kết cấu hạ tầng đường sắt
Kinh doanh kết cấu hạ tầng đường sắt cần điều kiện gì? Quyền, nghĩa vụ của doanh nghiệp kinh doanh kết cấu hạ tầng đường sắt? Hỗ trợ doanh nghiệp kinh doanh đường sắt trong trường hợp vận tải phục vụ nhiệm vụ đặc biệt, an sinh xã hội?

Các quy định về thủ tục thành lập trường trung cấp sư phạm, cao đẳng sư phạm

Các quy định về thủ tục thành lập trường trung cấp sư phạm, cao đẳng sư phạm
Trình tự, thủ tục thành lập trường trung cấp sư phạm, trường cao đẳng sư phạm được quy định tại Văn bản hợp nhất số 07/VBHN-BGDĐT - văn bản hợp nhất Nghị định số 46/2017/NĐ-CP và Nghị định số 135/2018/NĐ-CP về điều kiện đầu tư và hoạt động trong lĩnh vực giáo dục do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành.

Quy định về cấp giấy chứng nhận đăng ký hoạt động liên kết đào tạo giáo dục nghề nghiệp

Quy định về cấp giấy chứng nhận đăng ký hoạt động liên kết đào tạo giáo dục nghề nghiệp
Liên kết đào tạo là một trong các hình thức hợp tác quốc tế trong giáo dục nghề nghiệp nói riêng và trong toàn hệ thống giáo dục quốc dân nói chung . Quy định về trình tự, thủ tục xin cấp phép hoạt động trong lĩnh vực này được quy định tại Nghị định 15/2019/NĐ-CP hướng dẫn Luật Giáo dục Nghề nghiệp.

Đăng ký tàu cá là gì? Thủ tục cấp Giấy chứng nhận đăng ký tàu cá

Đăng ký tàu cá là gì? Thủ tục cấp Giấy chứng nhận đăng ký tàu cá
Theo quy định của Luật thủy sản năm 2017 Tàu cá có chiều dài lớn nhất từ 06 mét trở lên phải được đăng ký vào sổ đăng ký tàu cá quốc gia và cấp Giấy chứng nhận đăng ký tàu cá theo quy định. Vậy thủ tục đăng ký tàu cá như thế nào? Luật Minh Khuê chia sẻ trong bài viết dưới đây.

Trình tự, thủ tục đăng ký thuốc bảo vệ thực vật

Trình tự, thủ tục đăng ký thuốc bảo vệ thực vật
Bài viết dưới đây Luật Minh Khuê sẽ giới thiệu quy định của pháp luật về trình tự, thủ tục cấp Giấy chứng nhận đăng ký thuốc bảo vệ thực vật; Hồ sơ, trình tự, thủ tục gia hạn Giấy chứng nhận đăng ký thuốc bảo vệ thực vật.

Thủ tục đăng ký chủ nguồn thải chất thải nguy hại?

Thủ tục đăng ký chủ nguồn thải chất thải nguy hại?
Chủ nguồn thải chất thải nguy hại phải tổ chức phân loại, thu gom, lưu giữ và xử lý đạt quy chuẩn kỹ thuật môi trường; trường hợp chủ nguồn thải chất thải nguy hại không có khả năng xử lý chất thải nguy hại đạt quy chuẩn kỹ thuật môi trường phải chuyển giao cho cơ sở có giấy phép.

Thủ tục đăng ký phương tiện thủy nội địa lần đầu?

Thủ tục đăng ký phương tiện thủy nội địa lần đầu?
Phương tiện thuỷ nội địa (sau đây gọi là phương tiện) là tàu, thuyền và các cấu trúc nổi khác, có động cơ hoặc không có động cơ, chuyên hoạt động trên đường thuỷ nội địa. Cũng giống như phương tiện giao thông đường bộ thì các phương tiện thủy nội địa có hệ thống văn bản điều chỉnh riêng.

Quy định pháp luật về Đăng ký biện pháp bảo đảm

Quy định pháp luật về Đăng ký biện pháp bảo đảm
Biện pháp bảo đảm là gì? Tại sao cần phải đăng ký biện pháp bảo đảm? Các trường hợp nào cần đăng ký biện pháp bảo đảm? Cơ quan nào có thẩm quyền đăng ký? Hồ sơ đăng ký biện pháp bảo đảm? Phương thức nộp hồ sơ? Hãy cùng tìm hiểu