Luat Minh Khue

đăng ký khai sinh

đăng ký khai sinh - Luật Minh Khuê cập nhật các chủ đề về đăng ký khai sinh

Về việc khai sinh

Về việc <strong>khai</strong> <strong>sinh</strong>
chưa ly hôn với chồng cũ thì con em sẽ đăng ký khai sinh theo cha hay mẹ hô khẩu của em vẫn

Đăngkhai sinh cho con ?

<strong>Đăng</strong> ký <strong>khai</strong> <strong>sinh</strong> cho con ?
Thưa luật sư. Xin chào  em có  câu hỏi muốn luật sư giúp  em và  chồng  lấy  nhau có  đăng ký  kết