Luat Minh Khue

đăng ký khai sinh

đăng ký khai sinh - Luật Minh Khuê cập nhật các chủ đề về đăng ký khai sinh

Làm giấy khai sinh muộn ?

Làm giấy <strong>khai</strong> <strong>sinh</strong> muộn ?
em có kết hôn 26/4/2015 nhưng chưa đủ tuổi nên chưa đăng kí kết hôn. Em sinh bé ngày 28/1/2016 mà đến