Luat Minh Khue

đăng ký bảo hộ nhãn hiệu

đăng ký bảo hộ nhãn hiệu - Luật Minh Khuê cập nhật các chủ đề về đăng ký bảo hộ nhãn hiệu

Dịch vụ tư vấn đăng ký bảo hộ tên thương mại

Dịch vụ tư vấn đăng ký bảo hộ tên thương mại
Tên thương mại là tên gọi của tổ chức, cá nhân dùng trong hoạt động kinh doanh để phân biệt chủ thể kinh doanh mang tên gọi đó với chủ thể kinh doanh khác trong cùng lĩnh vực và khu vực kinh doanh.(Khoản 21 Điều 4 Luật Sở hữu trí tuệ 2005)