Luật sư tư vấn về chủ đề "đăng ký bất động sản"

đăng ký bất động sản | Luật Minh Khuê - Trang tin tư vấn pháp luật, tổng đài luật sư tư vấn, bài viết giải đáp pháp luật về chủ đề đăng ký bất động sản.

Đăng ký bất động sản và vấn đề minh bạch hóa thị trường bất động sản tại Việt Nam

Đăng ký bất động sản và vấn đề minh bạch hóa thị trường bất động sản tại Việt Nam
Cuộc khủng hoảng cho vay thế chấp trên thị trường bất động sản tại Hoa Kỳ làm suy thoái nền kinh tế của hầu hết các nước trên thế giới đã chứng tỏ những ảnh hưởng rất lớn từ thị trường bất động sản đối với sự phát triển kinh tế – xã hội. Điều này cho thấy rằng, quản lý hiệu quả đối với thị trường này nhằm bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của các nhóm chủ thể tham gia trên thị trường trong sự hài hoà lợi ích của Nhà nước luôn là một đòi hỏi mang tính thường trực đối với các nhà hoạch định chính s

Thống nhất hệ thống đăng ký bất động sản

Thống nhất hệ thống đăng ký bất động sản
Trên thế giới, đối với bất cứ một quốc gia hay một thể chế chính trị nào thì chế độ sở hữu tài sản luôn là một chế định quan trọng bậc nhất trong hệ thống pháp luật của quốc gia đó. Trong đó việc bảo vệ quyền sở hữu là một vấn đề đáng quan tâm, thường được chia thành hai nhóm tuỳ thuộc vào loại tài sản là động sản hay bất động sản.