Luat Minh Khue

Luật sư tư vấn về chủ đề "đăng ký chất lượng"

đăng ký chất lượng | Luật Minh Khuê - Trang tin tư vấn pháp luật, tổng đài luật sư tư vấn, bài viết giải đáp pháp luật về chủ đề đăng ký chất lượng.

Quy trình đăng ký tiêu chuẩn chất lượng sản phẩm bao bì thực phẩm

Quy trình đăng ký tiêu chuẩn chất lượng sản phẩm bao bì thực phẩm
Bao bì sản phẩm được chia thành nhiều loại, theo quy định của pháp luật hiện hành có thể phân ra làm 02 loại: Loại thứ nhất bao bì tiếp xúc trực tiếp với sản phẩm; loại thứ 2 tiếp xúc gián tiếp qua một lớp ngăn cách. Chúng tôi giới thiệu đến Quý khách hàng những thông tin pháp lý cơ bản về đăng ký bao bì tiếp xúc gián tiếp (VD: Lon nhôm 2 mảnh)

Đăng ký chất lượng, công bố, quảng cáo sản phẩm

Đăng ký chất lượng, công bố, quảng cáo sản phẩm
Chúng tôi nắm bắt được sự quan tâm ngày càng tăng của xã hội Việt Nam đối với y tế và sức khỏe, và đồng hành với từng bước phát triền của đất nước trong việc nâng cao điều kiện sống cho người dân, quan tâm thích đáng vào những vấn đề ít được quan tâm trước đó như vấn đề ô nhiễm, bảo vệ và vệ sinh môi trường, bảo vệ sức khỏe, cũng như tăng trưởng của việc sử dụng thuốc trong cả khu vực công cộng và khu vực tư nhân.

Tư vấn đăng ký chất lượng hàng hóa

Tư vấn đăng ký chất lượng hàng hóa
Đăng ký chất lượng hàng hoá không những nâng cao uy tín và lòng tin của khách hàng đối với chất lượng sản phẩm của doanh nghiệp mà còn là một trong những điều kiện pháp lý cần và đủ để một sản phẩm của doanh nghiệp được lưu thông trên thị trường.