Luật sư tư vấn về chủ đề "đăng ký chủ hộ"

đăng ký chủ hộ | Luật Minh Khuê - Trang tin tư vấn pháp luật, tổng đài luật sư tư vấn, bài viết giải đáp pháp luật về chủ đề đăng ký chủ hộ.

Thủ tục đăng ký làm chủ hộ ?

Thủ tục đăng ký làm chủ hộ ?
Thưa luật sư, Tôi muốn hỏi: Người dân có thể đăng ký làm chủ hộ mặc dù giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và sở hữu nhà đứng tên người khác không?